top of page
Kombine Estetik Ameliyatlar Antalya

KOMBİNE ESTETİK

AMERİKA PLASTİK CERRAHİ VE ISAPS ÜYESİ ESTETİK CERRAH

Kombine Estetik Ameliyatlar
Antalya Estetik Cerrahi

Plastik Cerrah, Genel Cerrahi eğitimi sonrasında hem Rekonstrüktif hem de Estetik Cerrahi üzerine eğitim almış kişidir. Amerikan Plastik Cerrahi Birliği’nin internet sayfasına göre (www.plasticsurgery.org) rekonstrüktif cerrahi üzerine eğitim almak başarılı bir estetik cerrah olmak için önemlidir. Bu eğitim usta-çırak eğitimi şeklinde 6 yılda verilir. Bu süre sonunda dileyen uzman yurtiçi veya yurtdışındaki üst uzmanlık programlarına başvurup eğitimine devam edebilir. 

Estetik ve Plastik Cerrahi ile anesteziyoloji dallarındaki gelişmeler ve birden fazla uzmanın oluşturduğu ekipler ile aynı seansta bir çok vücut bölgesini ilgilendiren kombine operasyonlar ülkemizde ve yurtdışında bir çok klinikte daha sık uygulanabilmektedir. Aynı zamanda teknik gelişmeler de cerrahi olmayan girişim seçeneğimizi artırmıştır. Burada yeri gelmişken vurgulamak isterim ki ile cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemleri birbirinin alternatifi olarak düşünmek pek doğru değildir. Bence daha doğru olan bunları birbirini destekleyen ya da her bir hastanın spesifik ihtiyaçlarına göre tek tek seçilebilecek yöntemler olarak düşünmek bilimsel açıdan daha doğrudur.

Vücudumuz değişik bölgelere ve her bölgede de estetik ünitelere bölünmüştür. Estetik harmoninin sağlanması için birden fazla bölgede ya da estetik ünitede aynı anda girişim gerekebilmektedir. Bir Estetik Cerrah da bütün bu bölgelere aynı anda müdahale edebilecek şekilde eğitim görmüştür. Örneğin burnu ileride ve düşük, çene ucu ise geride olan bir kişiyi düşünelim. Bu kişide sadece burun veya sadece çene ucu operasyonu ile ideal sonuç alabilmek zordur. Bu kişilerde yüz yapılarının harmonisinin daha iyi sağlanabilmesi için burun operasyonu yanında çene ucu ilerletme operasyonu da gerekebilmektedir. Ya da göz kapağı düşünen bir hastada daha iyi sonucun alınabilmesi için örneğin yüz germe veya burun operasyonu da gerekebilmektedir. Gövdede de aynı durum söz konusudur. Meme küçültme operasyonu yanında karın bölgesindeki şikayetleri de gidermek bir çok kişide gövdenin görünümünü daha da iyi kılabilmektedir. Operasyonlardan sonra kavitasyon, botoks, dolgu gibi cerrahi olmayan müdahalelerden de daha iyi sonuç için faydalanabilmekteyiz.

Amerikan Plastik Cerrahi Birliği’ne göre (bkz. İnternet adresi), karın bölgesindeki sarkmaların tek etkili tedavisi karın germedir. Bu operasyonların genişliği (dolayısıyle operasyon süresi ve masrafı da) hastadan hastaya değişmektedir. Çoğu kez en iyi sonuçlar karın germe+liposuction+kas-fasya onarımı (diğer deyişle iç korse dikişleri) kombinasyonu ile alınmaktadır. Operasyon sonrası bazı hastalarımıza kavitasyon+pressoterapi vb. yardımcı metodlar uygulamaktayız. Bir grup hastada ise (özellikle de sarkma ve yağlanma şikayetleri daha fazla olanlarda) ikinci bir destek operasyonu gerekli olabilmektedir.

Unutulmaması gereken operasyonun sonuçlarının sonsuza dek sürmemesidir; doğa kaldığı yerden vücuda olan etkisini devam ettirecektir. Operasyon sonrası bir diyetisyenin kontrolünde uygun bir diyet, sigarasız ve stressiz bir hayat ve devamlı egzersiz operasyondan en iyi sonucu alabilmek ve onun etkisini mümkün olduğunca uzun tutmak için için gereklidir.

Bariatrik cerrahi denen, Genel Cerrahi pratiğinde yer alan ve şişman hastaların hızla ve ileri derecede kilo kaybetmesini sağlayan müdahale şekli son yıllarda yaygınlaşmıştır. Bu operasyonlar Plastik Cerrahi’de de yeni bir sayfanın açılmasına neden olmuştur. Bariatrik cerrahiden sonra hızla kilo kaybeden hastalar, ortaya çıkan sarkmalar nedeniyle oluşan kontur bozuklularından rahatsız olmakta ve bir Estetik Plastik Cerrahi uzmanına başvurmaktadırlar. Aslında bu durum diyet vb. nedenlerle hızla kilo kaybedenlerde de görülmektedir. Bu hastalara kombine kontur düzeltme operasyonları, kişiye özel adaptasyonlarla uygulanabilmektedir. Çepeçevre kemer şeklinde karın-bel bölgesinin fazlalıkların alınması ve bu bölgelerin şekillendirilmesi operasyonu bu duruma örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda hem yağ emme (liposuction) ile uyluk, karın ve bel bölgesine daha fazla şekil verilmekte, hem de gövde arka yüzünde yapılan müdahale sırasında sarkmış olan kalça-uyluk bölgesi ne daha iyi şekil verilebilmekte; meme dikleştirme, bacak içlerindeki sarkmaların uyluk germe ileazaltılması aynı seansta sağlanabilmektedir.

Vücut kontur bozukluğunun tedavisini arzulayan bir kişinin başlangıç olarak yapmasını tavsiye edebileceğimiz bir uzman ile konuşup muayene olmasıdır. Uzman doktor muayene bulgularına göre size uygun bir müdahale şekli önerecektir. Tabii ki karar verme aşamasında en önemli faktör hastanın ihtiyaçları, düşünceleri ve kararıdır.  


OP DR GÖKHAN ÖZERDEM

bottom of page